Monthly Archives april 2019

Blokkades en vitaliteit

Hoe beïnvloeden blokkades je vitaliteit? Welke invloed heeft een blokkade op je vitaliteit? Niet elk trauma is levensbedreigend, maar kan je wel verhinderen om vrijuit te leven. Je voelt je net niet helemaal vrij en vitaal. Nare dingen die zijn gezegd of gedaan, gebeurtenissen die je hebt gezien of gevoeld. Je bent doorgegaan met leven en ervaart een blokkade waar je je vinger niet op kunt leggen. Zo ook bij de moeder van een kind met lees en reken problemen. In het evaluatiegesprek over haar kind kwam ze erachter wat ze allemaal uit haar eigen jeugd nog niet heeft verwerkt.
Read More