Bewust luisteren

Bewust luisterenBewust luisteren

Laatst las ik dit over bewust luisteren. Het kwam op het juiste moment van pas. “Door bewust in het moment te luisteren, krijg je via je lichaam informatie over wat wijs is om te doen of te laten. Dat inzicht vraagt om beantwoording, anders ontstaat er onrust, verwarring of verstarring. Daarentegen reageert het lichaam direct in de vorm van ontspanning en rust als de opgeslagen richting past bij moment en plaats.” Zo waar! Heb ik zelf zo mooi kunnen ervaren.

Dilemma

Aan het begin van het jaar stem ik altijd even af waarmee ik verder ga in het nieuwe jaar of waarmee ik stop. Ik had een paar maanden last van een knagend gevoel over iets waar twijfel over was ontstaan bij mij enkele maanden geleden. Over de richting die gekozen werd door de ander. Wat moet ik nou hiermee, voel ik me er nog fijn bij, waarom voel ik vaker irritatie dan plezier, wat brengt dit mij nog, wil ik aangehaakt blijven?

Keuze maken door bewust te luisteren

De deadline kwam dichterbij om een keuze te maken. Ik heb bewust even stil gestaan bij wat de revue was gepasseerd. Hoe ik ertegenaan kijk, hoe dit bij mijn normen en waarden past, wat er is veranderd en waarom het niet meer bij mij past. In feite was doorgaan eerder een blokkade van ik moet hierbij blijven, anders kan ik bepaalde dingen niet meer doen. Dat was absoluut niet het geval, kwam ik achter! Stoppen maakt niet dat ik mijn kennis niet mag aanwenden in wat ik doe. Ik nam het besluit om te stoppen en er ging een positieve stroom door mijn lichaam heen. Heb het gelijk afgehandeld met respect naar mezelf en de ander!

Hoe ontstaan blokkades

Tegenstrijdigheid in gedrag werkt ondermijnend op de levenskracht: het ene denken of voelen en het andere doen. Daardoor ontstaan conflictsituaties in de mens en dat roept bijvoorbeeld verwarring op in zijn contact met de buitenwereld. Het herkennen van wat in essentie werkelijk bij je past is als het ware een draad waarlangs de levensloop zijn bestemming vindt.

Coaching

Met coaching kun je onderzoeken wat in essentie werkelijk bij je past. Hierdoor heb je minder kans op blokkades die ontstaan door conflictsituaties. Je bent welkom om hiermee bezig te gaan met als resultaat, vitaal leven!