Hoofd hart en buik verbinden

Hoofd hart en buik verbinden voor flow

Wat levert het ons op als we ons hoofd, hart en buik verbinden? Flow! Want we zijn in ons doen en laten niet afhankelijk van iets of iemand buiten onszelf. In onze communicatie ervaren we oprechtheid en waardigheid  omdat we volledig “ja” zeggen tegen onszelf, zonder met agressie “neen” te hoeven zeggen tegen de ander. En als laatste ervaren we een natuurlijke kracht vanuit vertrouwen en basiszekerheid.

Hoofd

Ons hoofd zorgt voor autonomie. De functie van het hoofd is ordenen, overzien en richting geven.

Hart

Ons hart is altijd nodig als bemiddelaar, omdat het hart contact maakt met actuele, gevoelsmatige betekenis van interne en externe signalen. Hierdoor heeft het contact met wat per situatie essentieel en reëel is. Hartcontact maakt gedragsverandering mogelijk, door een actuele, onbevangen opstelling tegenover de realiteit. Dankzij dat reële contact komt ons organisme tot rust. Respect genereert tolerantie. Want als je ruimte maakt voor wat er is en de waarheid ervan toestaat, wordt je hart rustig. Beleven en voelen komen tot stand via je hart zintuiglijk contact te maken. Zo kun je met je lichaamssensaties en met je hoofd met volle aandacht te observeren wat er gaande is, zonder oordeel.

Hart en Voelen

Voelen is nodig om alle ideeën van het hoofd tijdig bij te sturen, want het lichaam bouwt spanning op als het wordt opgejaagd. Je hebt tijd nodig om te voelen wat je wilt en wat je kunt en hoe je dat in de actuele situatie zult communiceren. Het gevaar van geen tijd nemen voor het ‘gevoelscontact’ en ook voor de werkelijke beleving ervan, is dat de automatische piloot het stuur van je leven in handen houdt.

Buik

Tot slot onze buik om plek in te nemen. Balans tussen inademen (iets toelaten) en uitademen (iets loslaten). Als er balans is tussen in- en uitademen, aantrekken en afstoten dan beleef je emotionele gemoedstoestanden als veiligheid, vertrouwen en lichaamsgenot. In balans is je manier van bewegen ontspannen, bij onbalans rusteloos. Onbalans: makkelijk fysiek omver te duwen. Ben je in balans, kun je stevig staan.

In verbinding met jezelf zijn

In verbinding met jezelf ervaar je natuurlijk leiderschap zoals boven beschreven. Wil je ervaren wat jou dit kan opleveren, bel of mail voor een afspraak. Je bent van harte welkom! Contact