Somatisch of lichamelijk bewustzijn

Hoeveel somatisch of lichamelijk bewustzijn kan je behouden in ongeacht welke positie, beweging of activiteit? Welke zintuiglijke signalen geven informatie over de huidige ruimte en tijd?

Volgen van signalen

Als de situatie waarin we zitten te veel vergt, zullen we niet in staat zijn bij de zintuiglijke signalen aanwezig te blijven. Dit leidt vervolgens tot letsel. Maar als we onze innerlijke signalen wel kunnen volgen, zal onze lichamelijke intelligentie ons informeren wanneer we vooruit kunnen gaan of wanneer we beter één, twee of zelfs drie stappen achteruit kunnen zetten. Stappen naar een fundamenteler niveau.

Aanwezig kunnen blijven

Het is ons vermogen om aanwezig te blijven bij lichamelijke informatie dat dient als innerlijke gids, die op zijn beurt onze somatische intelligentie verder laat rijpen. Het proces wordt een zelfregulerende feedback lus. Hoe meer aandacht we besteden aan innerlijke signalen, hoe meer innerlijke integriteit we ontwikkelen. En hoe meer toegang we hebben tot integriteit, hoe krachtiger we ons kunnen uitdrukken.

Somatisch bewustzijn verkrijgen

We zijn een zelfcorrigerend systeem en dat vraagt van ons dat we onze focus en intentie verplaatsen van ‘het goed doen’ naar het verkrijgen van bewustzijn. In plaats van het lichaam te repareren, conditioneren, optimaliseren, trainen of vormen zouden we het kunnen vullen met bewustzijn!

Als we van binnenuit bewegen zal dat wat we tot uitdrukking brengen vloeiender zijn en benutten we onze energie efficiënter. Door onze aandacht te verplaatsen naar kernbewustzijn verandert de aanblik en het gevoel van alles wat we doen. Een arm die vanuit een soepele kern verschijnt stimuleert een dynamisch gebaar. Want dat kan nooit vanuit een verankerd en gesloten kern.

Somatisch bewustzijn Energiestroom

Zonder dat er een idee of vorm aan het lichaam wordt gekoppeld of opgedrongen, verschijnt het gecentreerde, zelfcorrigerende lichaam. Dit zelfcorrigerende lichaam is in voortdurende beweging en in staat tot flexibiliteit, souplesse en kracht vanuit een innerlijk somatisch bewustzijn. Want dat komt voort uit een goed ontwikkeld zenuwstelsel en een harmonische energiestroom.