Teambuilding

Waar gaat deze teambuilding over?

Over leren werken in balans met hoofd, hart en buik. Bewust worden van hoe je hoofd, hart en buik je ondersteunen in contact met jezelf en een ander. En balans ervaren in je doen en laten als je ze alle drie gebruikt.

Waarom werken met hoofd, hart en buik (HHB)?

We hebben allemaal voorkeuren in gebruik van ons lichaam. Die zijn onbewust ontstaan door gebeurtenissen tijdens onze opvoeding en op school. Welke ruimte had jij in het gezin om bijvoorbeeld je gevoelens toe te laten? Moest je alles intellectueel benaderen? Kortom: We zijn ons gaan gedragen op een bepaalde manier en hierdoor wellicht uit balans geraakt.

Wat komt aan bod?

  1. Via oefeningen bewust worden van je eigen lichaamszones: hoofd, hart en buik;
  2. HHB vertalen naar de dagelijkse praktijk: hoe zit het bij jezelf, wat herken je bij een ander?
  3. Samenwerking team of afdeling bekijken op HHB niveau: via missie (hoofd), contact (hart) en resultaten (buik).
  4. Hoe staat het team of de afdeling ervoor? Wat zo laten, wat anders doen en wat zal dat opleveren;
  5. Evaluatie na 6 maanden uitvoeren in praktijk.

Wat is het resultaat?

Je krijgt inzicht in hoe het nu is en wat je kunt doen om in flow te kunnen samenwerken. Flow, waarin dingen meer vanzelf gaan.
Hoe kun je effectief gebruik maken van de kwaliteiten in het team of de afdeling. Dit om ervoor te zorgen dat de volgende waarden vanzelfsprekend zijn:

  • openheid
  • plezier
  • samenwerking
  • resultaten boeken met elkaar

Je voelt je thuis als je vitale kwaliteiten onbelemmerd tot uitdrukking komen in je handelen. Daarbij ervaar je energie. En je bent assertief, authentiek en autonoom.

Iedereen heeft van nature deze kwaliteiten en kan ze activeren. Het is je natuurlijk leiderschap.

Duur en Vervolg

Duur: 4 dagen over 2 maanden tijd. 
Na en naast deze training kunnen deelnemers ook kiezen voor individuele coaching. Een combinatie van training en individuele coaching is ook mogelijk. 
Informeer naar hoe dit voor je team of afdeling kan werken!

 

Teambuilding voor afdelingen en teams