Kinderen en vitaliteit

Traumatische gebeurtenis en daarna

Een traumatische gebeurtenis kan bij een kind een enorme indruk achterlaten. Het kind kan bevriezen en zijn natuurlijke en spontane gedrag kwijtraken. Zijn lichaam kan zich gaan vormen naar de opinies, oordelen en meningen van de omgeving.

Als een patroon van ‘meegaan met de wensen van een ander’ een gewoonte is geworden, zijn gevoelens van lusteloosheid en plotselinge agressie verklaarbaar. Kinderen vinden het vaak moeilijk om gevoelens onder woorden te brengen. Dan vertellen ze niet waarom ze bijvoorbeeld boos, angstig of verdrietig zijn. Het kan zijn dat ze niet goed weten wat er van ze verwacht wordt of dat ze zich onbegrepen voelen. Dat geeft de kinderen zelf, hun ouders, en andere mensen die belangrijk voor ze zijn, vaak een machteloos gevoel. Dan kan een coach voor kinderen hierbij helpen.

De oplossing van een traumatische reactie elimineert niet alleen de kans op reacties in het latere leven. Het voedt het vermogen om gevaarlijke situaties met meer gemak het hoofd te bieden. Het creëert een natuurlijke veerkracht in de omgang met stress.