Lichaam en vitaliteit

Lichaam en vitaliteit in het dagelijks leven

Hoe eenvoudig is het voor jou om bij je gevoel (lichaam) te blijven? Je instinctieve levensdrang te voelen. Of wordt je opgezadeld met beelden en gedachten die opdoemen? Deze gedachten kun je voor realiteit aannemen en je laten afleiden waardoor je niet passend en effectief handelt.

De enige manier om onszelf te leren kennen is dat we leren opmerkzaam te zijn. Opmerkzaam op wat zich van moment tot moment afspeelt in ons lichaam en onze geest op verschillende momenten en in verschillende situaties in de tijd. Want wat onafhankelijk hiervan bestaat, kunnen we niet ervaren.

Gedachten zijn geen volwaardige plaatsvervangers voor de levendigheid van echte ervaringen. Als ze van gevoelens worden losgekoppeld ontaarden ze al snel in piekeren, fantasieën, waanideeën en zorgelijkheid. Je ervaart ongezonde spanning, stress.

Gewaarwording

Staan we open voor heldere lichamelijke gewaarwording van prikkels, dan wordt die zorgelijkheid minder. Creativiteit en zingeving hebben meer speelruimte. Je kunt wat je ervaart en voelt tegelijkertijd herkennen en traceren. Als we volledig aanwezig zijn ervaren we meer genot, verwondering en wijsheid. Je voelt een ontketende energie en levenslust. Vitaliteit!

Sta dagelijks bij jezelf stil 

Als je in staat bent te luisteren naar wat je lichaam jou vertelt, is het gemakkelijk om vitaal te leven. Vitaal leven door te volgen wat er op dat moment nodig is om te doen of te laten. Je lichaam betrekken bij zinvolle activiteiten waardoor je geest tot rust komt. Balans krijgen in doen en laten.

Want wie weet nou het beste wat jij nodig hebt?