Kinderen en vitaliteit

Traumatische gebeurtenis en daarna

Een traumatische gebeurtenis kan bij een kind een enorme indruk achterlaten. Het kind kan bevriezen en zijn natuurlijke en spontane gedrag kwijtraken. Zijn lichaam kan zich gaan vormen naar de opinies, oordelen en meningen van de omgeving.

Vitaliteit door bewuste keuze

Als een patroon van ‘meegaan met de wensen van een ander’ een gewoonte is geworden, zijn gevoelens van lusteloosheid en plotselinge agressie verklaarbaar. Kinderen vinden het vaak moeilijk om gevoelens onder woorden te brengen. Dan vertellen ze niet waarom ze bijvoorbeeld boos, angstig of verdrietig zijn. Het kan zijn dat ze niet goed weten wat er van ze verwacht wordt of dat ze zich onbegrepen voelen. Dat geeft de kinderen zelf, hun ouders, en andere mensen die belangrijk voor ze zijn, vaak een machteloos gevoel. 

Hoe helpen?

Als ouder ben je zelf ook kind geweest en ook jij hebt dingen meegemaakt die een indruk op je hebben achtergelaten. Het kan zijn dat een gebeurtenis uit het verleden (of soms meerdere) nog niet helemaal is verwerkt. Dat geeft uiteraard niet, maar het kan wel invloed hebben op de opvoeding je kind. Hier kan een coach voor kinderen en ouders bij helpen.

De oplossing van een traumatische reactie elimineert niet alleen de kans op reacties in het latere leven. Het voedt het vermogen om gevaarlijke situaties met meer gemak het hoofd te bieden. Het creëert een natuurlijke veerkracht in de omgang met stress.

Kijk ook http://www.kindercoachingbetuwe.nl/