Vitaal worden door coaching & training via het lichaam

Naast gezond eten en bewegen helpen coaching en training om weer vitaal te worden of om je vitaliteit te vergroten. Vitaliteit voor privé, op je werk en op school!

De enige manier om onszelf te kennen is paradoxaal genoeg dat we leren opmerkzaam te zijn. Opmerkzaam op wat zich van moment tot moment afspeelt in ons lichaam en onze geest op verschillende momenten en in verschillende situaties in de tijd.

Hoe ga ik te werk?

Ik begeleid mensen om op een diepere laag te kijken waar ze invloed op hebben. Je komt via je lichaam zelf met inzichten, keuzes en acties waarbij je direct het effect ervaart in jouw lichaam en gedrag.

Doel is het ontwikkelen van een natuurlijk leiderschap (assertiviteit, authenticiteit en autonomie) door te luisteren naar je eigen lichaamswijsheid. Je vergroot hiermee je vitaliteit want je bent je meer bewust van de interactie tussen jou en de ander. Wat doe jij en wat doet de ander? En hoe blijf jij bij jezelf?

Je gaat zelf op zoek naar gebieden van balans en onbalans om je vitaliteit te ontwikkelen en vergroten. Hierbij kun je kiezen uit paletten op fysiek, emotioneel of mentaal vlak om via je lichaam te ontdekken:

  • waarvan er op dit moment iets te veel of te weinig aanwezig is;
  • welk effect dit heeft op jou;
  • wat jij kunt doen om balans aan te brengen.

Dit ondersteunt jou in het maken van keuzes. Want deze aanpak maakt het verschil in proactief handelen en kansen zien of belanden in spanning en stilstaan. Via integratie oefeningen en je ademhaling ervaar je wat er leeft en breng je zelf balans aan. Ik bied hiernaast nog andere methodieken die helpen je inzicht en vaardigheden te vergroten.

Resultaat: Vitaliteit, doordat je persoonlijke effectiviteit verbetert. Balans die terug te zien is in jouw energie, keuzes en acties voor je doelen op korte en lange termijn voor privé en werk of school!

Trainingen:

Trainingen voor teams of afdelingen worden op maat gemaakt. Ook hier werk je met het lichaam want je gaat op hoofd-, hart- en buikniveau aan de slag. Omdat je onderzoekt hoe het is gesteld binnen een team of afdeling met het

hoofd (vanuit welke passie, visie en missie),

hart (hoe is het klimaat, waarden en normen, omgangsvormen, spelregels) en de

buik (structuur, resultaten en verantwoordelijkheden).

En hoe dit te integreren in je dagelijkse werk en omgang met elkaar.

Lees verder op pagina trainingen

Workshops:

Bij workshops wordt ook gewerkt met het hele lichaam. Je kunt in een groep kennismaken met hoe met hele lichaam te werken. Lees meer ….

De MatriXmethode:

Ik werk ook met de MatriXmethode. Een korte, effectieve methode om de volgende problemen aan te pakken:

– Leerproblemen door o.a. ADHD

– Trauma’s, PTSS

– Angsten (voor tandarts, dieren, vliegangst, examenangst, hoogtevrees etcetera)

– (Pijn)klachten zonder medische oorzaak

– Vol hoofd doordat alles door elkaar loopt

Er zijn slechts 1 of 2 gesprekken nodig om een probleem goed aan te pakken. Ook problemen die al jaren knagen. Een gesprek van een uur is vaak al genoeg.

Hoe kan dit?

De MatriXmethode gaat in op jouw strategie van jouw BELEVING van jouw probleem en niet op de inhoud ervan. Door het stellen van de juiste vragen word je je bewust van deze beleving en neutraliseer je deze zelf. De methode maakt helder wat er in je hoofd omgaat en welke strategie je onbewust gebruikt om ervaringen en informatie op te slaan.

Zodra je je bewust bent van deze strategie en deze neutraliseert en vervangt, verdwijnt het probleem uit je langetermijngeheugen. Hoezo? Doordat je het bewust in je werkgeheugen terughaalt. Je probleem verdwijnt voor altijd. En je voorkomt bovendien toekomstige problemen, want je ontkent niet de gebeurtenis. De triggers worden eruit gehaald en het fragment wordt ontladen om de gebeurtenis neutraal te kunnen maken. Het onbeladen fragment wordt weer als onbeladen feit teruggeplaatst in het langetermijngeheugen als neutraal of positief.

Benieuwd of ik jou kan helpen?

 

Bel of mail naar Jennifer Hoogland voor een gratis kennismakingsgesprek.

Telefoon 06- 1522 8022 Mail  .

 

Je bent van harte welkom!