Vitaliteit en prioriteiten

Vitaliteit door stellen prioriteiten

Hoe bewust stel je prioriteiten en maak je keuzes? Ken je nog de prioriteitenmatrix van Eisenhower? Een hulpmiddel om de juiste prioriteiten te stellen. Dingen te doen of te laten. Belangrijk voor kinderen om ze tijdsbesef bij te brengen. Want ze ontwikkelen vaardigheden om dingen te overzien. Leren plannen en organiseren en dingen gedaan te krijgen. Dingen doen om iets anders verder in de toekomst, verder in de tijd, ook gedaan te krijgen.

Belangrijk en dringend:

Dingen die moeten gebeuren op korte termijn en bijdragen aan je eigen doel(en). Voorbeeld:  Deadline halen of een acuut probleem. Om stress te voorkomen is het belangrijk dat het niet te veel taken worden. Want overdaad, schaadt! Efficiënt timemanagement is noodzakelijk.

 Belangrijk maar niet dringend:

Dingen die wel belangrijk zijn maar even   kunnen wachten. Voorbeeld: opruimen.   Gevaar is dat we geneigd zijn om deze   taken opzij te leggen omdat er nog   voldoende tijd is denken we. Op een later   tijdstip worden ze alsnog dringend als we   ze uit het oog verliezen.

Niet belangrijk maar wel dringend:

Dingen die je aandacht vragen maar voor jou niet belangrijk zijn. Voorbeeld: Onverwacht telefoontje of iemand aan de deur. Er kan veel tijd in deze activiteit gaan zitten. Je kunt mogelijk je eigen doel(en) uit het oog verliezen als je de neiging hebt om je mee te laten slepen door druk van buitenaf. Belangrijk om ‘nee ‘ te durven zeggen.

Niet belangrijk en niet dringend:

Dingen die doorgaans leuk zijn maar niet bijdragen aan het realiseren van je doel(en). Voorbeeld: Regelmatig je telefoon checken, social media.

Vaak leuke dingen, maar ze leiden ons af van de taken die belangrijk zijn. En wat leveren ze op? Eigenlijk niets.

Prioriteit stellen

Maar hoe doen wij volwassenen het in het dagelijks leven? Wij die het voorbeeld geven aan de kinderen. Stellen we onszelf de vraag bij wat we doen: “Heb ik er iets aan?” of “Wat maakt dat ik dit doe?”

Voor ik aan de dag begin (mijn bed uitstap) probeer ik even een schema maken. Het lukt niet altijd. Maar als het wel lukt, lijkt de dag veel langer en relaxter. Ik hou tijd over voor een wandeling of iets anders wat ik leuk vind dat niet met werken heeft te maken en bijdraagt aan mijn innerlijke rust.

Wat levert het op?

Ik voel me vitaler doordat ik het gevoel krijg dat wat ik doe ertoe doet! Plus ervaar ik meer rust en ben effectiever in wat ik doe.