Vrijheid en vitaliteit

Zo vrij als een vogel!

Vrijheid is ten diepste een vrije energetische stroom. Die vrijheid is moeiteloos, licht en allesomvattend. Dan hoef je antwoorden niet te bedenken: ze zijn er. Je lichaamsintelligentie krijgt de ruimte.

Een heimelijk leven leiden omdat het echte leven niet genoeg ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, is slecht voor de vitaliteit van een mens.

Transformatie naar vrijheid

Transformatie is een doorgaand proces. Het is het overbruggen van de afstand tussen wie je dacht te moeten zijn en wie je ‘gewoon’ bent.

Stapsgewijze omvorming in denken, voelen en handelen.

In het transformatie proces ontwikkel je gaandeweg het vertrouwen om beperkende gedachten en mechanismen (die je kleiner maken) te laten voor wat ze zijn. Moeten of maar zullen zich vanzelf van je losweken. Er komt ruimte voor wat je wilt en wat je kunt.

Je wordt vitaler. Je voelt zo vrij als een vogel!