Archives for coaching

Blokkades en vitaliteit

Hoe beïnvloeden blokkades je vitaliteit? Welke invloed heeft een blokkade op je vitaliteit? Niet elk trauma is levensbedreigend, maar kan je wel verhinderen om vrijuit te leven. Je voelt je net niet helemaal vrij en vitaal. Nare dingen die zijn gezegd of gedaan, gebeurtenissen die je hebt gezien of gevoeld. Je bent doorgegaan met leven en ervaart een blokkade waar je je vinger niet op kunt leggen. Zo ook bij de moeder van een kind met lees en reken problemen. In het evaluatiegesprek over haar kind kwam ze erachter wat ze allemaal uit haar eigen jeugd nog niet heeft verwerkt.
Read More

Lichaam en vitaliteit

Lichaam en vitaliteit in het dagelijks leven Hoe eenvoudig is het voor jou om bij je gevoel (lichaam) te blijven? Je instinctieve levensdrang te voelen. Of wordt je opgezadeld met beelden en gedachten die opdoemen? Deze gedachten kun je voor realiteit aannemen en je laten afleiden waardoor je niet passend en effectief handelt. De enige manier om onszelf te leren kennen is dat we leren opmerkzaam te zijn. Opmerkzaam op wat zich van moment tot moment afspeelt in ons lichaam en onze geest op verschillende momenten en in verschillende situaties in de tijd. Want wat onafhankelijk hiervan bestaat, kunnen we
Read More

Vitaliteit en prioriteiten

Vitaliteit door stellen prioriteiten Ken je nog de prioriteitenmatrix van Eisenhower? Een hulpmiddel om de juiste prioriteiten te stellen. Dingen te doen of te laten. Belangrijk voor kinderen om ze tijdsbesef bij te brengen. Want ze ontwikkelen vaardigheden om dingen te overzien. Leren plannen en organiseren en dingen gedaan te krijgen. Dingen doen om iets anders verder in de toekomst, verder in de tijd, ook gedaan te krijgen.   Belangrijk en dringend: Dingen die moeten gebeuren op korte termijn en bijdragen aan je eigen doel(en). Voorbeeld:  Deadline halen of een acuut probleem. Om stress te voorkomen is het belangrijk dat
Read More

Vitaliteit en gewoonten

Vitaliteit, gewoonten en mechanismen Gewoonten en mechanismen kunnen onze vitaliteit aantasten doordat ze ons gevangen houden in ons dagelijks leven. Want we weten niet (meer) wat maakt dat we een gewoonte of mechanisme hebben. Bij ons handelen ervaren we vervelende gedachtes, weinig energie, maar we blijven vasthouden hieraan. Dit gaat ten koste van onze vitaliteit.  We hebben in feite geleerd dat we anders moeten zijn dan hoe we werkelijk zijn. Observeren en loslaten “We hoeven onszelf niet beter te maken; we hoeven alleen maar los te laten wat ons hart blokkeert.” JACK KORNFIELD Wat zou het je opleveren als jij
Read More

Vitaliteit en voornemens

Wat doen voornemens met je vitaliteit? Heb je vorig jaar gedaan wat je dacht te gaan doen met je voornemens? Of niet met als gevolg: teleurstelling, boosheid, illusie armer. Nieuw jaar, nieuwe kansen! Nieuwe voornemens, beloftes aan jezelf, ambities waarmaken, beter willen worden, groeien. Meer willen doen of juist minder. Maar wat zie je voor je als je nu alvast het einde van dit nieuwe jaar visualiseert? Is dan iets veranderd of is het bij woorden en excuses gebleven? Hoe voel je je? Voordeel van de koude maanden In de koude maanden kun je gas terugnemen en even stilstaan bij
Read More

Vitaler worden door FLOW

Hoe worden we vitaler door FLOW? Door zowel met je hoofd, hart en buik in contact te zijn. Want in contact met deze 3 zones kun je waarnemen wat er van binnen en buiten je afspeelt en daarnaar handelen. Veelal gebruiken we ons hoofd het meest met als gevolg onbalans. Zoals lichamelijke klachten, vol hoofd, stress, vul zelf in wat op jou van toepassing is. Balans in doen en laten Je krijgt balans in je doen en laten door je hele lichaam te gebruiken. Door onze (on)bewuste overtuigingen doen buik en hartzone mee op de achtergrond of soms helemaal niet.
Read More

Vitaliteit en intuïtie

Vitaliteit en intuïtie Hoe meer je je intuïtie volgt, hoe groter je vitaliteit wordt. Wat levert het jou op als je stopt met gedachten verspillen aan kleinere uitdagingen en gebeurtenissen die dagelijks op je afkomen? In plaats daarvan doe je meteen wat je intuïtie je ingeeft, zonder pauze. Want die is er altijd, hoe klein het voorval ook is. Hoe kun je dat doen? Leer die impuls van je intuïtie te volgen, zonder je te bekommeren over goed of fout. Begin met kleine dingen om hierin te kunnen groeien. Je neemt niet te veel risico omdat je bang bent dat
Read More

Vitaliteit en ademen. Hoe?

Vitaliteit door te blijven ademen in zowat alle situaties is nog niet altijd even makkelijk Dagelijks blijven ademen in een wereld waarin we leven en met van alles worden geconfronteerd. Hoe doe je dat? In contact met anderen kan het gebeuren dat je in een bepaalde stemming bent en alles opeens anders voelt. Eerst was je vrolijk en opeens verdwijnt de grond onder je voeten door een gebeurtenis, een geluid, een woord, een geur, enzovoorts. Want je zintuigen hebben iets opgepikt (zijn iets gewaar geworden). Je krijgt gedachtes, gevoelens, sensaties en je energie stroomt niet meer. Wat gebeurt er met
Read More

Vrijheid en vitaliteit

Zo vrij als een vogel! Vrijheid is ten diepste een vrije energetische stroom. Die vrijheid is moeiteloos, licht en allesomvattend. Dan hoef je antwoorden niet te bedenken: ze zijn er. Je lichaamsintelligentie krijgt de ruimte. Een heimelijk leven leiden omdat het echte leven niet genoeg ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, is slecht voor de vitaliteit van een mens. Transformatie naar vrijheid Transformatie is een doorgaand proces. Het is het overbruggen van de afstand tussen wie je dacht te moeten zijn en wie je ‘gewoon’ bent. Stapsgewijze omvorming in denken, voelen en handelen. In het transformatie proces ontwikkel je gaandeweg
Read More

Kinderen en vitaliteit

Traumatische gebeurtenis en daarna Een traumatische gebeurtenis kan bij een kind een enorme indruk achterlaten. Het kind kan bevriezen en zijn natuurlijke en spontane gedrag kwijtraken. Zijn lichaam kan zich gaan vormen naar de opinies, oordelen en meningen van de omgeving. Als een patroon van ‘meegaan met de wensen van een ander’ een gewoonte is geworden, zijn gevoelens van lusteloosheid en plotselinge agressie verklaarbaar. Kinderen vinden het vaak moeilijk om gevoelens onder woorden te brengen. Dan vertellen ze niet waarom ze bijvoorbeeld boos, angstig of verdrietig zijn. Het kan zijn dat ze niet goed weten wat er van ze verwacht wordt of
Read More