Vitaal bedrijf door vitale mensen!

Vitaal bedrijf

Een vitaal bedrijf behaalt goede bedrijfsresultaten omdat ze goed in staat zijn mee te gaan met veranderingen en ontwikkelingen die altijd doorgaan. De medewerkerstevredenheid is hoog.  Ook is er een open sfeer. Om dit te bereiken en te behouden is het belangrijk aandacht te hebben voor de fysieke en mentale balans van personeel. Personeel de dag fysiek laten starten met activeren van de lichaamszones hoofd, hart en buik draagt bij aan deze fysieke en mentale balans.

Waarom je lichaamszones hoofd, hart en buik activeren?

Jouw zones kunnen meer of minder goed functioneren, afhankelijk van hun openheid. De zones die minder open zijn en daardoor minder actief, worden gecompenseerd door degene die overactief zijn. We hebben allemaal onze voorkeuren in gebruik van ons lichaam. Die zijn onbewust ontstaan door gebeurtenissen in onze opvoeding, vroeger op school of in relaties. We zijn ons gaan gedragen op een bepaalde manier en hierdoor wellicht uit balans geraakt. Bij de ene is het denken (HOOFD) het meest actief. Voor de ander is dat voelen (HART) en weer iemand anders handelen (BUIK). Soms een combinatie van twee waarbij de derde het minst wordt gebruikt. En zo verschilt het voor iedereen met als resultaat, onbalans. Onbalans kost mensen energie, zowel fysiek als mentaal. Gevolg kan zijn agressief gedrag, burnout, vage klachten die ziekteverzuim veroorzaken, nare sfeer.

Hoe breng je balans aan?

Via een set oefeningen die je dagelijks kunt doen om je hoofd, hart en buik fysiek te activeren. Want het meest ideale en het meest natuurlijke is als deze onderling in balans zijn! Je lichaamshouding weerspiegelt je energiehuishouding, je innerlijke gemoedstoestand en je levenshouding. De oefeningen helpen je een goede lichaamshouding en ademhaling aan te nemen zodat je levensimpulsen en levensbehoeften langs je gehele wervelkolom natuurlijk omhoog komen. Als je alle lichaamszones activeert en gebruikt, wordt je effectiever in je doen en laten. Waarom? Je ervaart assertiviteit, authenticiteit en autonomie! Fysiek en mentaal ben je beter in staat om te gaan met veranderingen.

Doe je mee om dit te ervaren?

Maak tijd om de dag bewust te starten, want een goed begin is het halve werk! Pak 15-20 minuten en vergroot zo je fysieke en mentale energie.

Resultaat: vitaal bedrijf!

Vitale medewerkers die zonder harder te gaan werken meer presteren! Tevreden personeel én tevreden klanten door helder en effectief contact! Want hoofd staat voor visie, hart voor communicatie en buik voor resultaten.